Begeleiding

Begeleiding

Zelf beslissingen nemen en je eigen problemen oplossen?
In de dagelijkse praktijk doen we niet anders.
Toch zijn er situaties waarin je dreigt vast te lopen.
Dat kan zijn in je persoonlijk leven of op je werk.
Je loopt tegen blokkades aan, waardoor je moeilijk beslissingen neemt en problemen oplost.
Dan is het verhelderend als er iemand is die aandachtig luistert, met je meedenkt en de juiste vragen stelt.
Daardoor leer je je eigen patronen te doorzien en te ontdekken wat je wilt bereiken.

Klachten

Onderwerpen die aan de orde komen kunnen werk gerelateerd zijn,
en bijvoorbeeld te maken hebben met re-integratie of burn-outklachten.
Maar het kan ook gaan over hoe je over jezelf denkt, waardoor je mentaal, emotioneel of fysiek beperkingen ervaart.

Werkwijze

In de intake onderzoeken we samen wat er speelt en waaraan je wilt werken.
Als het wenselijk is kijken we naar je geschiedenis.
Samen bepalen we hoe het traject eruit gaat zien en welke stappen je kunt zetten.
Een sessie duurt iets meer dan een uur.
Meestal zijn tussen de vijf en tien sessies voldoende.

Omschrijving van de Therapieën

 

Hypnotherapie:

Ik ben opgeleid als hypnotherapeut en zet hoofdzakelijk hypnotherapie in als tool om jou zo snel mogelijk te helpen met het realiseren van je doelstelling. Met hypnotherapie duiken we jouw onderbewustzijn in om te kijken waar bepaalde proble-men zijn ontstaan. We gaan regelrecht naar de oorzaak en daar lossen we het op. Vanuit mijn ervaring als hypnothera-peut zie ik dat de zaadjes van de problemen die we in ons hui-dige leven ervaren vaak zijn gelegd in de eerste zeven jaar van ons leven.

 

NLP:

Ook maak ik regelmatig gebruik van NLP. Deze afkorting staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren De methodiek komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwali-teiten / bekwaamheden. NLP leren en toepassen, gaat over het ontdekken 'hoe' jij de dingen doet die je doet en hoe je (in-dien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (commu-nicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen? NLP is op verschillende ma-nieren beschreven als de techniek van de mind en de studie van succes. NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen